نورپردازی داخلی

نورپردازی نمای ساختمان ، تصویری از فضای شهری را تجسم می کد و توجه و حواس بسیاری از جهان گردان و توریست ها را به خود جلب میکند.